© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Vargonininkai

Irena Budrytė-Kummer

Irena Budrytė-Kummer gimė Vilniuje, žymaus klarnetininko, profesoriaus Algirdo Budrio šeimoje. Studijavo fortepijono (prof. V.Vitaitė) ir vargonų (prof. L.Digrys) klasėse Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 1990-1993 m. dirbo vargonų pedagoge Vilniaus J.Tallat-Kelpšos konservatorijoje, LMTA Kauno fakultete, vargonavi Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. 1993- 1994 m. ji studijavo Popiežiškajame bažnytinės muzikos institute Romoje (Italija) pas profesorių G.Parodi, 1994-1997 m. studijas tęsė Vokietijoje, pas profesorių L.Lohmanną Štutgarto aukštojoje muzikos mokykloje. Tobulinosi profesorių J.Boyer, H.Fagiuso, L.Ghielmi ir J.Guillou meistriškumo kursuose. I.Budrytė-Kummer surengė solinių koncertų Lietuvoje, Europos valstybėse, JAV ir Gvatemaloje. Koncertavo su solistais I.Milkevičiūte, A.Budriu, V.Prudnikovu, G.Skeryte, D.Palšausku ir kt., grojo su Lietuvos kameriniu orkestru. Ji dalyvavo eilėje tarptautinių festivalių: Kristupo (Vilniuje), Pažaislio (Kaune), J.S.Bacho festivalyje Varšuvoje, Rygos Domo (Katedros) vargonų festivalyje. Vargonininkės repertuarą sudaro įvairių epochų ir stilių muzika, tarp jų - J.S.Bacho, C.Francko, F.Liszto, F.Poulenco, M.Regerio, B.Kutavičiaus, T.Makačino vargoniniai opusai. I.Budrytė-Kummer dalyvavo Lietuvos radijo įrašuose, išleido kompaktinių plokštelių. I.Budrytė-Kummer sėkmingai dalyvavo vargonininkų konkursuose: 1988 m. - laimėjo I-ąją premiją tarptautiniame konkurse Kijeve (Ukraina), 1991 m. buvo įvertinta III-ąja premiją M.K.Čiurlionio tarptautiniame vargonininkų konkurse. 2003-2015 m. buvo šio konkurso žiuri narė. Šiuo metu I.Budrytė-Kummer dėsto Drezdeno aukštojoje bažnytinės muzikos mokykloje, vargonuoja Drezdeno Dievo Motinos bažnyčioje (Frauenkirche).

Kontaktai:

Tel.: +49 171 8398382 El. paštas: organist@frauenkirche-dresden.de
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Irena Budrytė-Kummer

Irena Budrytė-Kummer gimė Vilniuje, žymaus klarnetininko, profesoriaus Algirdo Budrio šeimoje. Studijavo fortepijono (prof. V.Vitaitė) ir vargonų (prof. L.Digrys) klasėse Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 1990-1993 m. dirbo vargonų pedagoge Vilniaus J.Tallat-Kelpšos konservatorijoje, LMTA Kauno fakultete, vargonavi Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. 1993-1994 m. ji studijavo Popiežiškajame bažnytinės muzikos institute Romoje (Italija) pas profesorių G.Parodi, 1994-1997 m. studijas tęsė Vokietijoje, pas profesorių L.Lohmanną Štutgarto aukštojoje muzikos mokykloje. Tobulinosi profesorių J.Boyer, H.Fagiuso, L.Ghielmi ir J.Guillou meistriškumo kursuose. I.Budrytė-Kummer surengė solinių koncertų Lietuvoje, Europos valstybėse, JAV ir Gvatemaloje. Koncertavo su solistais I.Milkevičiūte, A.Budriu, V.Prudnikovu, G.Skeryte, D.Palšausku ir kt., grojo su Lietuvos kameriniu orkestru. Ji dalyvavo eilėje tarptautinių festivalių: Kristupo (Vilniuje), Pažaislio (Kaune), J.S.Bacho festivalyje Varšuvoje, Rygos Domo (Katedros) vargonų festivalyje. Vargonininkės repertuarą sudaro įvairių epochų ir stilių muzika, tarp jų - J.S.Bacho, C.Francko, F.Liszto, F.Poulenco, M.Regerio, B.Kutavičiaus, T.Makačino vargoniniai opusai. I.Budrytė-Kummer dalyvavo Lietuvos radijo įrašuose, išleido kompaktinių plokštelių. I.Budrytė-Kummer sėkmingai dalyvavo vargonininkų konkursuose: 1988 m. - laimėjo I-ąją premiją tarptautiniame konkurse Kijeve (Ukraina), 1991 m. buvo įvertinta III-ąja premiją M.K.Čiurlionio tarptautiniame vargonininkų konkurse. 2003-2015 m. buvo šio konkurso žiuri narė. Šiuo metu I.Budrytė-Kummer dėsto Drezdeno aukštojoje bažnytinės muzikos mokykloje, vargonuoja Drezdeno Dievo Motinos bažnyčioje (Frauenkirche).

Kontaktai:

Tel.: +49 171 8398382 El. paštas: organist@frauenkirche-dresden.de