© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Vargonininkai

Paulius Grigonis

Paulius Grigonis gimė 1981 m. kovo 17 d. Kaune. Muzikinį kelią pradėjo 1989 m. Kauno berniukų ir jaunuolių chorinio dainavimo mokykloje “Varpelis”, kur mokėsi iki 1997-ųjų. 2004 m. Vilniaus universitete įgijo teisės magistro laipsnį. 2006-aisiais pradėjo privačias vargonų pamokas pas dr. Vidą Pinkevičių, o 2007 m. tapo Vilniaus Šv. Kryžiaus (bonifratrų) bažnyčios vargonininku. 2007-2020 m. buvo Nacionalinės vargonininkų asociacijos nariu: 2007-2017 m. - viceprezidentu, 2017-2020 - Valdybos nariu ir iždininku. Eilę metų Lietuvos bažnyčiose vykdė edukacines vargonų demonstracijas “Pažinkite instrumentų karalių”. 2008 m. II-ajame Jono Žuko vargonininkų konkurse P.Grigonis pelnė III premiją. Jis dalyvavo prof. L.Ghielmi (2013 m., Vilnius), prof. S.-V.Cauchefer-Choplin (2014 m., Paryžius), prof. M.Sirmais (2015 m., Kaunas), J.C.Asensio (2016 m., Marijampolė) ir kt. meistriškumo kursuose vargonininkams ir bažnyčių muzikams. Nuo 2014 m. P.Grigonis vargonuoja Vilniaus Šv. Juozapo parapijoje, vadovauja dviems parapijos vokaliniams ansambliams. Nuo 2017 m. jis yra Amerikos vargonininkų gildijos (American Guild of Organists / AGO) narys.

Kontaktai:

Tel.: +370 687 42274 El. paštas: pauliakaz@gmail.com
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Paulius Grigonis

Paulius Grigonis gimė 1981 m. kovo 17 d. Kaune. Muzikinį kelią pradėjo 1989 m. Kauno berniukų ir jaunuolių chorinio dainavimo mokykloje “Varpelis”, kur mokėsi iki 1997-ųjų. 2004 m. Vilniaus universitete įgijo teisės magistro laipsnį. 2006-aisiais pradėjo privačias vargonų pamokas pas dr. Vidą Pinkevičių, o 2007 m. tapo Vilniaus Šv. Kryžiaus (bonifratrų) bažnyčios vargonininku. 2007-2020 m. buvo Nacionalinės vargonininkų asociacijos nariu: 2007-2017 m. - viceprezidentu, 2017-2020 - Valdybos nariu ir iždininku. Eilę metų Lietuvos bažnyčiose vykdė edukacines vargonų demonstracijas “Pažinkite instrumentų karalių”. 2008 m. II-ajame Jono Žuko vargonininkų konkurse P.Grigonis pelnė III premiją. Jis dalyvavo prof. L.Ghielmi (2013 m., Vilnius), prof. S.-V.Cauchefer- Choplin (2014 m., Paryžius), prof. M.Sirmais (2015 m., Kaunas), J.C.Asensio (2016 m., Marijampolė) ir kt. meistriškumo kursuose vargonininkams ir bažnyčių muzikams. Nuo 2014 m. P.Grigonis vargonuoja Vilniaus Šv. Juozapo parapijoje, vadovauja dviems parapijos vokaliniams ansambliams. Nuo 2017 m. jis yra Amerikos vargonininkų gildijos (American Guild of Organists / AGO) narys.

Kontaktai:

Tel.: +370 687 42274 El. paštas: pauliakaz@gmail.com