© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama
www.vargonai.lt

Vargonininkai

Nora Grikštaitė

Nora Grikštaitė gimė 1977 m. liepos mėn. 28 d. Anykščiuose. Nuo vaikystės domėjosi muzika: aštuonerius metus dainavo Lietuvos Televizijos ir radijo vaikų chore, lankė privačias fortepijono pamokas. 1992-1996 metais N.Grikštaitė mokėsi pas prof. Leopoldą Digrį Vilniaus konservatorijoje. 1996-2003 m. studijas tęsė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Jos bakalauro studijoms vadovavo prof. L.Digrys, magistro - doc. V.Survilaitė. 2003-2006 m. N.Grikštaitė studijavo vargonus ir bažnytinę muziką Zalcburgo universitete Mozarteum (Austrija), prof. H.Metzgerio vargonų klasėje. Dalyvavo meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo vargonininkai Ludger Lohmann, Jon Laukvik, Ewald Kooiman, Lorenzo Ghielmi, Wolfgang Zerer ir kt. Koncertinę veiklą Lietuvoje N.Grikštaitė pradėjo studijų metais, nuo 2003 m. - ir Austrijoje. Koncertuose mielai groja ne vien solo, bet ir kamerinę muziką. Bendradarbiavo su dirigentu prof. Karl Kamper, Zalcburgo Mocarto choru bei Homoki ansambliu atliekant W.A.Mocarto religinę muziką. Dalyvavo ORF (Austrijos radijo) transliuotame koncerte. Vargonininkė N.Grikštaitė turi ilgametę darbo bažnyčioje patirtį: pradedant 1997-aisiais, ji vargonavo Vilniaus Šv. Kryžiaus (Bonifratrų), Šv. Jokūbo, Palaimintojo Jurgio Matulaičio ir Lentvario bažnyčiose. Ši patirtis atsispindi jos magistriniame mokslo darbe “Muzika Lietuvos Katalikų bažnyčioje XX-XXI amžių sandūroje”.  2003-2006 m. N.Grikštaitė dirbo vargonininke ir vokalinio ansamblio vadove Šv. Vitalio bažnyčioje Zalcburge (Austrija). 2006-aisiais ji grįžo į Lietuvą: dėstė vargonų specialybę Panevėžio kolegijos Rokiškio filiale, vargonavo Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje. Nuo 2013 m. N.Grikštaitė gyvena ir dirba Vokietijoje, Hildene, dirba Hildeno Šv. Jokūbo parapijos vargonininke ir chorų vadove.

Kontaktai:

El. paštas: ngrikst@yahoo.com 
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama
www.vargonai.lt

Nora Grikštaitė

Nora Grikštaitė gimė 1977 m. liepos mėn. 28 d. Anykščiuose. Nuo vaikystės domėjosi muzika: aštuonerius metus dainavo Lietuvos Televizijos ir radijo vaikų chore, lankė privačias fortepijono pamokas. 1992-1996 metais N.Grikštaitė mokėsi pas prof. Leopoldą Digrį Vilniaus konservatorijoje. 1996-2003 m. studijas tęsė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Jos bakalauro studijoms vadovavo prof. L.Digrys, magistro - doc. V.Survilaitė. 2003-2006 m. N.Grikštaitė studijavo vargonus ir bažnytinę muziką Zalcburgo universitete Mozarteum (Austrija), prof. H.Metzgerio vargonų klasėje. Dalyvavo meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo vargonininkai Ludger Lohmann, Jon Laukvik, Ewald Kooiman, Lorenzo Ghielmi, Wolfgang Zerer ir kt. Koncertinę veiklą Lietuvoje N.Grikštaitė pradėjo studijų metais, nuo 2003 m. - ir Austrijoje. Koncertuose mielai groja ne vien solo, bet ir kamerinę muziką. Bendradarbiavo su dirigentu prof. Karl Kamper, Zalcburgo Mocarto choru bei Homoki ansambliu atliekant W.A.Mocarto religinę muziką. Dalyvavo ORF (Austrijos radijo) transliuotame koncerte. Vargonininkė N.Grikštaitė turi ilgametę darbo bažnyčioje patirtį: pradedant 1997-aisiais, ji vargonavo Vilniaus Šv. Kryžiaus (Bonifratrų), Šv. Jokūbo, Palaimintojo Jurgio Matulaičio ir Lentvario bažnyčiose. Ši patirtis atsispindi jos magistriniame mokslo darbe “Muzika Lietuvos Katalikų bažnyčioje XX-XXI amžių sandūroje”.  2003-2006 m. N.Grikštaitė dirbo vargonininke ir vokalinio ansamblio vadove Šv. Vitalio bažnyčioje Zalcburge (Austrija). 2006-aisiais ji grįžo į Lietuvą: dėstė vargonų specialybę Panevėžio kolegijos Rokiškio filiale, vargonavo Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje. Nuo 2013 m. N.Grikštaitė gyvena ir dirba Vokietijoje, Hildene, dirba Hildeno Šv. Jokūbo parapijos vargonininke ir chorų vadove.

Kontaktai:

El. paštas: ngrikst@yahoo.com