© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Vargonininkai

Eglė Šeduikytė-Korienė

Eglė Šeduikytė-Korienė gimė 1971 m. liepos 14 d. Žemaičių Kalvarijoje (Plungės raj.), muzikų šeimoje, kurioje vargonų meno tradicijos buvo puoselėjamos nuo dvidešimto amžiaus pradžios. Jos prosenelis buvo vargonų meistras, Peterburge (Rusija) turėjęs vargonų dirbtuvę, senelis visą gyvenimą dirbo vargonininku Aukštaitijos bei Suvalkijos krašto bažnyčiose. Tėtis Alvydas Petras Šeduikis vargonininkavo Žemaitijoje, taip pat remontavo ir intonavo vargonus. Brolis Alvydas Šeduikis yra vargonų meistras, žinių ir praktikos sėmęsis Vokietijoje bei Švedijoje. 1980-1990 m. ji mokėsi fortepijono specialybės M.K.Čiurlionio menų mokykloje (mokyt. Taisa Rubackienė, doc. Rima Karosaitė). 1990-1996 m. sekė vargonų bakalauro studijos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (lekt. Bernardas Vasiliauskas), 1998-2001 m. - vargonų magistro studijos (lekt. Balys Vaitkus, tiriamojo darbo vadovas lekt. Rimantas Gučas), 2001-2003 m. - meno aspirantūra (vargonai - prof. Leopoldas Digrys, tiriamojo darbo vadovas prof. habil. dr. Leonidas Melnikas). 2003 m. suteiktas meno licenciato kvalifikacinis laipsnis (tema - “Lietuvos vargonininkų profesinis rengimas XX a. pirmojoje pusėje”, darbo vadovas prof. habil. dr. Leonidas Melnikas). 2004-2008 m. E.Šeduikytė- Korienė studijavo LMTA doktorantūroje (darbo vadovas prof. habil. dr. Leonidas Melnikas, mokslinis konsultantas habil. dr. Jūratė Trilupaitienė): 2008 m. ji apgynė disertaciją “Vargonų menas Lietuvoje XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje: tautinės vargonų mokyklos susiformavimas” (LMTA), suteiktas humanitarinių mokslų srities (03 H) menotyros krypties (muzikologija, H 320) daktaro laipsnis. 2001-2016 m. buvo Vilniaus universiteto Kultūros centro meno vadovė (vargonininkė ir renginių organizatorė). Nuo 2006 m. yra Jono Žuko vargonininkų konkurso organizacinio komiteto narė., nuo 2012 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos narė. Nuo 2011 m. dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vadovauja antrosios studijų pakopos atlikimo meno magistro ir gretutinių pedagogikos studijų baigiamiesiems bakalauro darbams. Yra meno pedagogikos studijų programos komiteto narė, parengė ir dėsto dalyką “Kontekstualus meno objekto pažinimas” (II pakopos Muzikos pedagogikos studijų programa). 2013-2014 m. dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamame kultūrinės plėtros projekte “Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose”. Šio projekto rėmuose 2013 lapkričio 25-27 dienomis Vilniuje organizavo meistriškumo kursus vargonininkams “Bažnyčios vargonininkas - polifunkcionali kultūros figūra”, kurie vyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, VU Šv. Jonų bažnyčioje, VU mažojoje auloje, Bonifratrų bažnyčioje. Organizavo meninių tyrimų ir atlikimo studijų simpoziumą “Menų funkcijos kultūriniuose ir socialiniuose procesuose” (Vilnius, LMTA, 2014 09 25). Buvo tarptautinės muzikos edukacijos konferencijos - 24th EAS Conference “Looking for the unexpected: Creativity and Innovation in music education” organizacinio komiteto narė. (Vilnius, LMTA, 2016 05 16-19). Parašė monografiją “Lietuvos vargonų menas XIX a. pabaiga-XX a. pirmoji pusė” (Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2012. 302 [2] p. ISBN 978-609-8071-04-7). Rengia straipsnius recenzuojamuose mokslo žurnaluose, dalyvauja tarptautinėse mokslo konferencijose: Lietuvos vargonininkų profesinis parengimas pirmaisiais XX a. dešimtmečiais (Menotyra, Nr. 1 (34), 2004, p. 8-15. ISSN 1392-1002) Bažnyčios vargonininko repertuaro raida Lietuvoje XIX a. antrojoje - XX a. pirmojoje pusėje (Menotyra, Nr. 1 (38), 2005, p. 27-33. ISSN 1392-1002) Lietuvos vargonininkų profesinio rengimo pedagoginiai principai ir mokymo metodika XX a. pirmojoje pusėje (Lietuvos muzikologija, 2007, T.VIII, p. 105-119. ISSN 1392- 9313) Lietuviškoji vargonų mokykla 1894-1949 metais: savitieji ir universalieji bruožai (Lietuvos muzikologija, X. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009, p. 114- 126. ISSN 1392-9313) Vakarų Europos vargonų statybos tendencijos Lietuvos vargondirbystėje XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje: romantinių vargonų skambesio ypatumai (Menotyra, T. 19, Nr. 3. 2012, p. 217-229. ISSN 1392-1002) Aukštojo muzikos mokslo padėtis Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais: politiniai ir sociokultūriniai veiksniai (Ars&Praxis, T. 1. 2013, p. 32-44. ISSN 2351-4744) Daugiaplanė Katalikų Bažnyčios vargonininko profesija: tradicijų pastovumas ir kaita. (Soter Nr. 51 (79) Lietuva, Kaunas Vytauto Didžiojo universitetas, 2014, p. 75-88. ISSN 1392-7450 (Print), ISSN 2335-8785 (Online)) The Church Organist as a Multifaceted Figure of Music: Educational and Social Aspects (Pirmasis tarptautinis numanitarinių mokslų kongresas “The Role of Humanities in Contemporary Society: Semiotics, Culture, Technologies”, Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 151-160. ISBN 978-609-02-1139-7) Jonas Žukas - Creator of the French Organ School in the Interwar Lithuania (Music Science Today: the permanent and the changeable. 1 (9). Daugavpils University: Academic Press Saule, 2017, p. 39-49. ISBN: 978-9984-14-801-4. ISSN: 2501-0344). Rengia publikacijas kultūros ir meno leidiniuose: Jonas Žukas - prancūziškosios vargonų mokyklos kūrėjas Lietuvoje (Muzikos barai, Nr. 11, 2003, p. 24-26) Vargonų pamokos. Olandų vargonininko profesoriaus Theo Jellema viešnagė Vilniuje (7 meno dienos, Nr. 10, 2004, p. 3) Lietuvos koncertinio vargonavimo ištakos. Meno ir žmogaus sąveika: kūryba, interpretacija, pedagogika (LMTA, 2004, p. 90-96) Ar didžiausi Lietuvoje Šv. Jonų bažnyčios vargonai taps Vilniaus universiteto pasididžiavimu? (Universitas Vilnensis, Nr. 1, 2006, p. 2-13) Paskelbti Dietricho Ewaldo von Grotthusso muzikos kūrinių rankraščiai (Muzikos barai, Nr. 5-6. 2010, p. 24-25) Zigmas Aleksandravičius - italų vargonų mokyklos ambasadorius tarpukario Lietuvoje (Muzikos barai, Nr. 3-4. 2011, p. 12-15) Vargonams įkvepiantis gyvybę. Pokalbis su vargonininku Bernardu Vasiliausku (7 meno dienos, Nr. 47 (1061), 2013-12-20, p. 4) Meistriškumo kursuose “Bažnyčios vargonininkas - polifunkcinė kultūros figūra” atgijo senosios vargonavimo tradicijos (Muzikos barai, 2014, balandis) Aido lydimi. Teisučio Makačino kūrinio vargonams premjera Šv. Jonų bažnyčioje (7 meno dienos, Nr. 36 (1142), 2015 09 16, p. 3) Bažnyčios vargonininkas Lietuvoje - profesija ar misija? (Kultūra/ Muzika. Dienraštis Bernardinai.lt http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-12-16-egle-seduikyte- koriene-baznycios-vargonininkas-lietuvoje-profesija-ar-misija/125408) Nekasdieniška muzikinė patirtis. Hayo Boerema vargonų koncertas Vilniuje, Šv. Kazimiero bažnyčioje (7 meno dienos, Nr. 26 (1220), 2017-06-27 https://www.7md.lt/muzika/2017-06-30/Nekasdieniska-muzikine-patirtis) Ar Lietuvoje tęsiasi vargonų aukso amžius. Švenčiant dvigubą Lietuvos vargonų klasės sukaktį (Muzikos barai, Nr. 3-4 (470-471), p. 14-18). Vargonavo Vilniaus universiteto renginiams Šv. Jonų bažnyčioje ir VU Mažojoje auloje: diplomų teikimams, garbės daktarų vardų teikimo iškilmėse, studijų pradžios ir pabaigos šventėse (solistai Dainius Puišys (baritonas), Gunda Davidčiuka (sopranas), Nerijus Masevičius (bosas) ir kiti), konferencijų atidarymuose, valstybiniuose minėjimuose, JAV prezidento George’o Busho (2002), Danijos karališkosios šeimos (2009) audiencijose Vilniaus universitete. Taip pat koncertų cikluose “Gaudžia istoriniai vargonai” (2005, 2006, 2007, su solistais Raminta Vaicekauskaite (sopranas), Giedriumi Labanauskiu (trimitas), VU Kamerinės muzikos ansambliu, vad. P. Koncė), “Europos kultūros sostinė” (2009, Plateliai), “Paveldo dienos” (2010, Schola Gregoriana Vilnensis, vad. Dainius Juozėnas, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia), “Vargonų muzikos terapinės meditacijos” (Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčia, 2014), “Le Cheile Singers in St. Catherines Church with Council Choir” (St. Catherines Curch, Tullamore, Airija, 2016). Su VU Kamerinės muzikos ansambliu (vadovas Paulius Bernardas Koncė) 2004 metais įrašė kompaktinę plokštelę, padarė įrašų Lietuvos radijui.

Kontaktai:

Tel.: +370 687 59362 El. paštas: egle.korys@gmail.com
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Eglė Šeduikytė-Korienė

Eglė Šeduikytė-Korienė gimė 1971 m. liepos 14 d. Žemaičių Kalvarijoje (Plungės raj.), muzikų šeimoje, kurioje vargonų meno tradicijos buvo puoselėjamos nuo dvidešimto amžiaus pradžios. Jos prosenelis buvo vargonų meistras, Peterburge (Rusija) turėjęs vargonų dirbtuvę, senelis visą gyvenimą dirbo vargonininku Aukštaitijos bei Suvalkijos krašto bažnyčiose. Tėtis Alvydas Petras Šeduikis vargonininkavo Žemaitijoje, taip pat remontavo ir intonavo vargonus. Brolis Alvydas Šeduikis yra vargonų meistras, žinių ir praktikos sėmęsis Vokietijoje bei Švedijoje. 1980-1990 m. ji mokėsi fortepijono specialybės M.K.Čiurlionio menų mokykloje (mokyt. Taisa Rubackienė, doc. Rima Karosaitė). 1990-1996 m. sekė vargonų bakalauro studijos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (lekt. Bernardas Vasiliauskas), 1998-2001 m. - vargonų magistro studijos (lekt. Balys Vaitkus, tiriamojo darbo vadovas lekt. Rimantas Gučas), 2001- 2003 m. - meno aspirantūra (vargonai - prof. Leopoldas Digrys, tiriamojo darbo vadovas prof. habil. dr. Leonidas Melnikas). 2003 m. suteiktas meno licenciato kvalifikacinis laipsnis (tema - “Lietuvos vargonininkų profesinis rengimas XX a. pirmojoje pusėje”, darbo vadovas prof. habil. dr. Leonidas Melnikas). 2004-2008 m. E.Šeduikytė-Korienė studijavo LMTA doktorantūroje (darbo vadovas prof. habil. dr. Leonidas Melnikas, mokslinis konsultantas habil. dr. Jūratė Trilupaitienė): 2008 m. ji apgynė disertaciją “Vargonų menas Lietuvoje XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje: tautinės vargonų mokyklos susiformavimas” (LMTA), suteiktas humanitarinių mokslų srities (03 H) menotyros krypties (muzikologija, H 320) daktaro laipsnis. 2001-2016 m. buvo Vilniaus universiteto Kultūros centro meno vadovė (vargonininkė ir renginių organizatorė). Nuo 2006 m. yra Jono Žuko vargonininkų konkurso organizacinio komiteto narė., nuo 2012 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos narė. Nuo 2011 m. dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vadovauja antrosios studijų pakopos atlikimo meno magistro ir gretutinių pedagogikos studijų baigiamiesiems bakalauro darbams. Yra meno pedagogikos studijų programos komiteto narė, parengė ir dėsto dalyką “Kontekstualus meno objekto pažinimas” (II pakopos Muzikos pedagogikos studijų programa). 2013-2014 m. dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamame kultūrinės plėtros projekte “Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose”. Šio projekto rėmuose 2013 lapkričio 25-27 dienomis Vilniuje organizavo meistriškumo kursus vargonininkams “Bažnyčios vargonininkas - polifunkcionali kultūros figūra”, kurie vyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, VU Šv. Jonų bažnyčioje, VU mažojoje auloje, Bonifratrų bažnyčioje. Organizavo meninių tyrimų ir atlikimo studijų simpoziumą “Menų funkcijos kultūriniuose ir socialiniuose procesuose” (Vilnius, LMTA, 2014 09 25). Buvo tarptautinės muzikos edukacijos konferencijos - 24th EAS Conference “Looking for the unexpected: Creativity and Innovation in music education” organizacinio komiteto narė. (Vilnius, LMTA, 2016 05 16-19). Parašė monografiją “Lietuvos vargonų menas XIX a. pabaiga-XX a. pirmoji pusė” (Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2012. 302 [2] p. ISBN 978-609- 8071-04-7). Rengia straipsnius recenzuojamuose mokslo žurnaluose, dalyvauja tarptautinėse mokslo konferencijose: Lietuvos vargonininkų profesinis parengimas pirmaisiais XX a. dešimtmečiais (Menotyra, Nr. 1 (34), 2004, p. 8-15. ISSN 1392-1002) Bažnyčios vargonininko repertuaro raida Lietuvoje XIX a. antrojoje - XX a. pirmojoje pusėje (Menotyra, Nr. 1 (38), 2005, p. 27-33. ISSN 1392- 1002) Lietuvos vargonininkų profesinio rengimo pedagoginiai principai ir mokymo metodika XX a. pirmojoje pusėje (Lietuvos muzikologija, 2007, T.VIII, p. 105-119. ISSN 1392-9313) Lietuviškoji vargonų mokykla 1894-1949 metais: savitieji ir universalieji bruožai (Lietuvos muzikologija, X. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009, p. 114-126. ISSN 1392-9313) Vakarų Europos vargonų statybos tendencijos Lietuvos vargondirbystėje XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje: romantinių vargonų skambesio ypatumai (Menotyra, T. 19, Nr. 3. 2012, p. 217-229. ISSN 1392-1002) Aukštojo muzikos mokslo padėtis Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais: politiniai ir sociokultūriniai veiksniai (Ars&Praxis, T. 1. 2013, p. 32-44. ISSN 2351-4744) Daugiaplanė Katalikų Bažnyčios vargonininko profesija: tradicijų pastovumas ir kaita. (Soter Nr. 51 (79) Lietuva, Kaunas Vytauto Didžiojo universitetas, 2014, p. 75-88. ISSN 1392-7450 (Print), ISSN 2335-8785 (Online)) The Church Organist as a Multifaceted Figure of Music: Educational and Social Aspects (Pirmasis tarptautinis numanitarinių mokslų kongresas “The Role of Humanities in Contemporary Society: Semiotics, Culture, Technologies”, Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 151-160. ISBN 978-609-02-1139-7) Jonas Žukas - Creator of the French Organ School in the Interwar Lithuania (Music Science Today: the permanent and the changeable. 1 (9). Daugavpils University: Academic Press Saule, 2017, p. 39-49. ISBN: 978-9984-14-801-4. ISSN: 2501- 0344). Rengia publikacijas kultūros ir meno leidiniuose: Jonas Žukas - prancūziškosios vargonų mokyklos kūrėjas Lietuvoje (Muzikos barai, Nr. 11, 2003, p. 24-26) Vargonų pamokos. Olandų vargonininko profesoriaus Theo Jellema viešnagė Vilniuje (7 meno dienos, Nr. 10, 2004, p. 3) Lietuvos koncertinio vargonavimo ištakos. Meno ir žmogaus sąveika: kūryba, interpretacija, pedagogika (LMTA, 2004, p. 90-96) Ar didžiausi Lietuvoje Šv. Jonų bažnyčios vargonai taps Vilniaus universiteto pasididžiavimu? (Universitas Vilnensis, Nr. 1, 2006, p. 2-13) Paskelbti Dietricho Ewaldo von Grotthusso muzikos kūrinių rankraščiai (Muzikos barai, Nr. 5- 6. 2010, p. 24-25) Zigmas Aleksandravičius - italų vargonų mokyklos ambasadorius tarpukario Lietuvoje (Muzikos barai, Nr. 3-4. 2011, p. 12-15) Vargonams įkvepiantis gyvybę. Pokalbis su vargonininku Bernardu Vasiliausku (7 meno dienos, Nr. 47 (1061), 2013-12-20, p. 4) Meistriškumo kursuose “Bažnyčios vargonininkas - polifunkcinė kultūros figūra” atgijo senosios vargonavimo tradicijos (Muzikos barai, 2014, balandis) Aido lydimi. Teisučio Makačino kūrinio vargonams premjera Šv. Jonų bažnyčioje (7 meno dienos, Nr. 36 (1142), 2015 09 16, p. 3) Bažnyčios vargonininkas Lietuvoje - profesija ar misija? (Kultūra/ Muzika. Dienraštis Bernardinai.lt http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-12-16- egle-seduikyte-koriene-baznycios-vargonininkas- lietuvoje-profesija-ar-misija/125408) Nekasdieniška muzikinė patirtis. Hayo Boerema vargonų koncertas Vilniuje, Šv. Kazimiero bažnyčioje (7 meno dienos, Nr. 26 (1220), 2017-06- 27 https://www.7md.lt/muzika/2017-06- 30/Nekasdieniska-muzikine-patirtis) Ar Lietuvoje tęsiasi vargonų aukso amžius. Švenčiant dvigubą Lietuvos vargonų klasės sukaktį (Muzikos barai, Nr. 3-4 (470-471), p. 14-18). Vargonavo Vilniaus universiteto renginiams Šv. Jonų bažnyčioje ir VU Mažojoje auloje: diplomų teikimams, garbės daktarų vardų teikimo iškilmėse, studijų pradžios ir pabaigos šventėse (solistai Dainius Puišys (baritonas), Gunda Davidčiuka (sopranas), Nerijus Masevičius (bosas) ir kiti), konferencijų atidarymuose, valstybiniuose minėjimuose, JAV prezidento George’o Busho (2002), Danijos karališkosios šeimos (2009) audiencijose Vilniaus universitete. Taip pat koncertų cikluose “Gaudžia istoriniai vargonai” (2005, 2006, 2007, su solistais Raminta Vaicekauskaite (sopranas), Giedriumi Labanauskiu (trimitas), VU Kamerinės muzikos ansambliu, vad. P. Koncė), “Europos kultūros sostinė” (2009, Plateliai), “Paveldo dienos” (2010, Schola Gregoriana Vilnensis, vad. Dainius Juozėnas, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia), “Vargonų muzikos terapinės meditacijos” (Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčia, 2014), “Le Cheile Singers in St. Catherines Church with Council Choir” (St. Catherines Curch, Tullamore, Airija, 2016). Su VU Kamerinės muzikos ansambliu (vadovas Paulius Bernardas Koncė) 2004 metais įrašė kompaktinę plokštelę, padarė įrašų Lietuvos radijui.

Kontaktai:

Tel.: +370 687 59362 El. paštas: egle.korys@gmail.com