© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Vargonininkai

Jūratė Landsbergytė

Jūratė Landsbergytė gimė 1955 m. gegužės 30 d. Kaune. Studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje: 1979 m. baigė muzikos istorijos specialybę (prof. J.Čiurlionytės kl.), o 1980 - vargonus (prof. L.Digrio kl.). Tobulinosi tarptautiniuose vargonų meistriškumo kursuose Prahoje, Berlyne, Weimare, Millstatte pas profesorius J.E.Köhler, M.Šlechta, E.Kooiman, G.Bovet, A.Rössler, N.Danby ir kt. 1989 dalyvavo tarptautiniame vargonininkų konkurse Kijeve, kuriame buvo apdovanota diplomu. 2014 m. J.Landsbergytė baigė LMTA Meno doktorantūrą (mokslo darbo vadovai - prof. hab. dr. G.Daunoravičienė ir doc. G.Kviklys). Koncertinę veiklą ji pradėjo 1978-aisiais: grojo Baltijos šalyse, Lenkijoje, Čekijoje, Ukrainoje, Armėnijoje, Anglijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Liuksemburge, Prancūzijoje, JAV. 1995-1996 m. dirbo Berlyno Šv. Stepono bažnyčios vargonininke ir nuo to laiko dirba įvairiose evangelikų bažnyčiose Vokietijoje ir Lietuvoje. Ji koncertuoja ir su chorais, instrumentų ansambliais, su žymiais solistais: altininke A.Pšibilskiene, vokalistais E.Prudkausku ir J.Leitaite, V.Gelgotu (fleita), C.Hustedtu (fleita, Vokietija), I.Suta (violončelė, Latvija- Vokietija), T.Cravenu (trimitas, JAV) ir L.Penpraze (trombonas, JAV) - su dviem pastaraisiais sudarytas ansamblis “Trio per due”. Svarbią vietą J.Landsbergytės repertuare užima modernioji muzika ir ypatingai lietuvių vargoninė muzika: ji yra lietuvių kompozitorių B.Kutavičiaus, O.Narbutaitės, A.Martinaičio, G.Sakalausko, E.Sausanavičiūtės, J.Baltramiejūnaitės, F.Bajoro, J.J.Tamulionio naujų kūrinių pirmoji atlikėja bei redaktorė. Pastovią vietą vargonininkės repertuare taip pat užima V.Bartulio, O.Balakausko, V.Bacevičiaus, latvių L.Apkalnio, I.Zemzario, P.Vasko, vokiečių kompozitorės R.Zechlin, amerikiečio D.Pinkhamo kūriniai. Daugelį jų ji yra įrašiusi į kompaktines plokšteles bei Lietuvos ir Vokietijos (Berlyno) Radijo fondus. J.Landsbergytė yra transkribavusi kūrinių vargonams, ypač daug M.K.Čiurlionio kūrinių, kurių rinktinę su pratarme “M.K.Čiurlionis ir vargonai” sudarė ir paruošė leidybai. J.Landsbergytė yra ir aktyvi muzikologė, dirbanti Lietuvos Kultūros, filosofijos ir meno institute, Lietuvos kompozitorių sąjungos narė. Daugybė publikuotų straipsnių (virš 40) Lietuvos ir užsienio muzikologinėje bei kitoje spaudoje (“Menotyra”, “Muzika”, “Kultūros barai”, “Muzikos barai”, “Krantai”, “Kultūrologija” ir kt.), kurių temos - XX a. lietuviška vargonų muzika, neoromantizmas, minimalizmas, idėjinės kūrybos inspiracijos, “kaukės” ir įžvalgos, lietuvių ir vokiečių muzikos ryšiai. Ji yra nuolatinė radijo laidų rengėja bei pašnekovė. 2006 metais buvo išleista Jūratės Landsbergytės knyga “Bažnytinė muzika ir dvasingumas Lietuvoje”, 2008 m. pasirodė naujausias leidinys - knyga “Vargonų muzika Lietuvoje XX a.”. Nuo 2010-ųjų J.Landsbergytė yra JTO (Jungtinių Tautų Organizacijos) Lietuvos Asociacijos direktorė.

Kontaktai:

Tel.: +370 616 91995, +370 684 33780 El. paštas: jurate128@yahoo.de
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Jūratė Landsbergytė

Jūratė Landsbergytė gimė 1955 m. gegužės 30 d. Kaune. Studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje: 1979 m. baigė muzikos istorijos specialybę (prof. J.Čiurlionytės kl.), o 1980 - vargonus (prof. L.Digrio kl.). Tobulinosi tarptautiniuose vargonų meistriškumo kursuose Prahoje, Berlyne, Weimare, Millstatte pas profesorius J.E.Köhler, M.Šlechta, E.Kooiman, G.Bovet, A.Rössler, N.Danby ir kt. 1989 dalyvavo tarptautiniame vargonininkų konkurse Kijeve, kuriame buvo apdovanota diplomu. 2014 m. J.Landsbergytė baigė LMTA Meno doktorantūrą (mokslo darbo vadovai - prof. hab. dr. G.Daunoravičienė ir doc. G.Kviklys). Koncertinę veiklą ji pradėjo 1978-aisiais: grojo Baltijos šalyse, Lenkijoje, Čekijoje, Ukrainoje, Armėnijoje, Anglijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Liuksemburge, Prancūzijoje, JAV. 1995-1996 m. dirbo Berlyno Šv. Stepono bažnyčios vargonininke ir nuo to laiko dirba įvairiose evangelikų bažnyčiose Vokietijoje ir Lietuvoje. Ji koncertuoja ir su chorais, instrumentų ansambliais, su žymiais solistais: altininke A.Pšibilskiene, vokalistais E.Prudkausku ir J.Leitaite, V.Gelgotu (fleita), C.Hustedtu (fleita, Vokietija), I.Suta (violončelė, Latvija-Vokietija), T.Cravenu (trimitas, JAV) ir L.Penpraze (trombonas, JAV) - su dviem pastaraisiais sudarytas ansamblis “Trio per due”. Svarbią vietą J.Landsbergytės repertuare užima modernioji muzika ir ypatingai lietuvių vargoninė muzika: ji yra lietuvių kompozitorių B.Kutavičiaus, O.Narbutaitės, A.Martinaičio, G.Sakalausko, E.Sausanavičiūtės, J.Baltramiejūnaitės, F.Bajoro, J.J.Tamulionio naujų kūrinių pirmoji atlikėja bei redaktorė. Pastovią vietą vargonininkės repertuare taip pat užima V.Bartulio, O.Balakausko, V.Bacevičiaus, latvių L.Apkalnio, I.Zemzario, P.Vasko, vokiečių kompozitorės R.Zechlin, amerikiečio D.Pinkhamo kūriniai. Daugelį jų ji yra įrašiusi į kompaktines plokšteles bei Lietuvos ir Vokietijos (Berlyno) Radijo fondus. J.Landsbergytė yra transkribavusi kūrinių vargonams, ypač daug M.K.Čiurlionio kūrinių, kurių rinktinę su pratarme “M.K.Čiurlionis ir vargonai” sudarė ir paruošė leidybai. J.Landsbergytė yra ir aktyvi muzikologė, dirbanti Lietuvos Kultūros, filosofijos ir meno institute, Lietuvos kompozitorių sąjungos narė. Daugybė publikuotų straipsnių (virš 40) Lietuvos ir užsienio muzikologinėje bei kitoje spaudoje (“Menotyra”, “Muzika”, “Kultūros barai”, “Muzikos barai”, “Krantai”, “Kultūrologija” ir kt.), kurių temos - XX a. lietuviška vargonų muzika, neoromantizmas, minimalizmas, idėjinės kūrybos inspiracijos, “kaukės” ir įžvalgos, lietuvių ir vokiečių muzikos ryšiai. Ji yra nuolatinė radijo laidų rengėja bei pašnekovė. 2006 metais buvo išleista Jūratės Landsbergytės knyga “Bažnytinė muzika ir dvasingumas Lietuvoje”, 2008 m. pasirodė naujausias leidinys - knyga “Vargonų muzika Lietuvoje XX a.”. Nuo 2010-ųjų J.Landsbergytė yra JTO (Jungtinių Tautų Organizacijos) Lietuvos Asociacijos direktorė.

Kontaktai:

Tel.: +370 616 91995, +370 684 33780 El. paštas: jurate128@yahoo.de