© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama
www.vargonai.lt

Vargonininkai

Vilimas Norkūnas

Vilimas Norkūnas gimė 1981 m. balandžio 13 d. Vilniuje. Muzikinį kelią pradėjo M.K.Čiurlionio menų mokykloje, kur mokėsi smuiko, vėliau - dirigavimo ir vargonų specialybių. 1999-2002 m. jis studijavo chorvedybą bei vargonus LMTA (vargonus - prof. L.Digrio klasėje), o 2002-2007 m. - vargonų ir sakralinės muzikos specialybes Zalcburgo (Austrija) universitete Mozarteum (prof. H.Metzger klasėje). 2011 m. V.Norkūnas įgijo sakralinės muzikos magistro laipsnį Graco menų universitete (prof. U.Walther vargonų klasėje), o 2012 m. - chorinio dirigavimo magistro laipsnį (prof. J.Prinz klasėje). 2014 m. baigė klavesino specialybę prof. M.Hell klasėje. V.Norkūnas dalyvavo profesorių M.Sander (2006), L.Lohmann (2007), P. van Dijk (2008), M.Märkl, H.Vogel ir R.Meyer (2010), M.Melcova ir P.Planyavski (2011), L.Ghielmi (2013) vargonų meistriškumo kursuose. I-ajame J.Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse, kuris vyko 2006-aisiais Vilniuje, Vilimas laimėjo I-ąją premiją. 2002-2007 m. V.Norkūnas dirbo Zalcburgo Jėzaus Širdies misionierių vienuolyne vargonininku ir chorvedžiu; 2004-2007 m. - “Salzburger Liedertafel” choro antruoju dirigentu; 2010-2012 m. vadovavo Graco kameriniam chorui “Audite Nova”. 2012-2014 m. V.Norkūnas buvo Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytoju, 2014-2015 m. dėstė vargonavimą Klaipėdos universiteto Menų fakultete. Nuo 2013 m. yra Kauno mišraus jaunimo choro “Exaudi” vadovas, nuo 2015-ųjų - Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininkas. Įsimintiniausi koncertai - vargonų rečitalis Zalcburgo katedroje, Slupsko festivalyje (Lenkija), barokinės ir šiuolaikinės muzikos koncertas su ansambliu “Atgarsis” Liubeke (Vokietija), senosios muzikos koncertas “Clavis coeli” (VEKS’09), vargonų solo koncertas su Varnos filharmoniniu orkestru (Bulgarija), simfoninis koncertas su Graco filharmonijos orkestru (Austrija) ir kt. 2009 m. vasarą Vilimas gastroliavo kartu su tarptautiniu Gustavo Mahlerio jaunimo orkestru: įspūdingiausi pasirodymai įvyko BBC PROMS renginyje Royal Albert Hall Londone, Concertgebow Amsterdame, KKL Lucernoje. V.Norkūnas bendradarbiauja su įvairiais ansambliais ir kolektyvais. Per pastaruosius metus koncertavo su konsortu “Brevis”, senosios muzikos ansambliu “Suonatori del Granduca”, choru “Jauna muzika”, Stirijos barokiniu orkestru “Neue Hofkapelle Graz” (Austrija), vedė interpretacijos ir pažintinius kursus apie lietuvių chorinę muziką, baroko muziką, klavesiną. 2013 m. Kultūrinės plėtros projekto “Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose” metu V.Norkūnas vedė meistriškumo kursus Lietuvos bažnyčių vargonininkams. Nuo 2017 m. jis yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narys.

Kontaktai:

Tel.: + 370 647 55330 El. paštas: vilimas.norkunas@gmail.com Asmeninis puslapis: Vilimas Norkūnas
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama
www.vargonai.lt

Vilimas Norkūnas

Vilimas Norkūnas gimė 1981 m. balandžio 13 d. Vilniuje. Muzikinį kelią pradėjo M.K.Čiurlionio menų mokykloje, kur mokėsi smuiko, vėliau - dirigavimo ir vargonų specialybių. 1999-2002 m. jis studijavo chorvedybą bei vargonus LMTA (vargonus - prof. L.Digrio klasėje), o 2002-2007 m. - vargonų ir sakralinės muzikos specialybes Zalcburgo (Austrija) universitete Mozarteum (prof. H.Metzger klasėje). 2011 m. V.Norkūnas įgijo sakralinės muzikos magistro laipsnį Graco menų universitete (prof. U.Walther vargonų klasėje), o 2012 m. - chorinio dirigavimo magistro laipsnį (prof. J.Prinz klasėje). 2014 m. baigė klavesino specialybę prof. M.Hell klasėje. V.Norkūnas dalyvavo profesorių M.Sander (2006), L.Lohmann (2007), P. van Dijk (2008), M.Märkl, H.Vogel ir R.Meyer (2010), M.Melcova ir P.Planyavski (2011), L.Ghielmi (2013) vargonų meistriškumo kursuose. I-ajame J.Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse, kuris vyko 2006-aisiais Vilniuje, Vilimas laimėjo I-ąją premiją. 2002-2007 m. V.Norkūnas dirbo Zalcburgo Jėzaus Širdies misionierių vienuolyne vargonininku ir chorvedžiu; 2004-2007 m. - “Salzburger Liedertafel” choro antruoju dirigentu; 2010-2012 m. vadovavo Graco kameriniam chorui “Audite Nova”. 2012-2014 m. V.Norkūnas buvo Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytoju, 2014-2015 m. dėstė vargonavimą Klaipėdos universiteto Menų fakultete. Nuo 2013 m. yra Kauno mišraus jaunimo choro “Exaudi” vadovas, nuo 2015-ųjų - Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininkas. Įsimintiniausi koncertai - vargonų rečitalis Zalcburgo katedroje, Slupsko festivalyje (Lenkija), barokinės ir šiuolaikinės muzikos koncertas su ansambliu “Atgarsis” Liubeke (Vokietija), senosios muzikos koncertas “Clavis coeli” (VEKS’09), vargonų solo koncertas su Varnos filharmoniniu orkestru (Bulgarija), simfoninis koncertas su Graco filharmonijos orkestru (Austrija) ir kt. 2009 m. vasarą Vilimas gastroliavo kartu su tarptautiniu Gustavo Mahlerio jaunimo orkestru: įspūdingiausi pasirodymai įvyko BBC PROMS renginyje Royal Albert Hall  Londone, Concertgebow Amsterdame, KKL Lucernoje. V.Norkūnas bendradarbiauja su įvairiais ansambliais ir kolektyvais. Per pastaruosius metus koncertavo su konsortu “Brevis”, senosios muzikos ansambliu “Suonatori del Granduca”, choru “Jauna muzika”, Stirijos barokiniu orkestru “Neue Hofkapelle Graz” (Austrija), vedė interpretacijos ir pažintinius kursus apie lietuvių chorinę muziką, baroko muziką, klavesiną. 2013 m. Kultūrinės plėtros projekto “Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose” metu V.Norkūnas vedė meistriškumo kursus Lietuvos bažnyčių vargonininkams. Nuo 2017 m. jis yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narys.

Kontaktai:

Tel.: + 370 647 55330 El. paštas: vilimas.norkunas@gmail.com Asmeninis puslapis: Vilimas Norkūnas