© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Vargonininkai

Vidas Pinkevičius

Vidas Pinkevičius gimė 1976 m. gegužės mėn. 3 d. Klaipėdoje. 1994 metais baigė E.Balsio menų gimnaziją, kur mokėsi dėstytojos V.Simanavičienės chorinio dirigavimo klasėje. 2000 m.V.Pinkevičius baigė magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vargonų klasėje (pedagogai L.Digrys, G.Kviklys). Čia įgijo vargonininko, choro vadovo, bei pedagogo kvalifikacijas. Studijų metais jis kartu su Lietuvos kameriniu orkestru bei Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru grojo Jaunųjų atlikėjų festivalyje “Atžalynas”. 2000 m. V.Pinkevičius dalyvavo vargonų muzikos festivalyje Seinuose (Lenkija), ARD tarptautiniame muzikos konkurse Miunchene (Vokietija), tarptautinėje bažnytinės muzikos savaitėje Zalcburge (Austrija). Tobulinosi tarptautinėje vargonų akademijoje Geteborge (Švedija), kurioje dalyvavo profesorių K.Marshall, P.Dirksen, P.Ruiter-Feenstra, J.Speestra, H.Vogel, W.Porter, H.Davidsson ir E.Bellotti meistriškumo klasėse. Šalia gausių koncertų Lietuvoje, koncertavo Lenkijoje, Švedijoje, Olandijoje ir JAV. 2000-2001 m. V.Pinkevičius buvo A.G.Casparini vargonų dokumentacijos projekto Vilniaus Šv. Dvasios (Domininkonų) bažnyčioje bendradarbis. Šis projektas, organizuotas bendrų Geteborgo Vargonų meno centro (GOArt), LR Kultūros ministerijos ir Šv. Dvasios bažnyčios pastangų dėka, yra Europinės reikšmės istorinių Casparini vargonų restauracijos dalis. 2002 ir 2004 m. skaitė pranešimus apie Casparini ir jo vargonus Eastmano muzikos mokykloje (Eastman School of Music/University of Rochester, JAV). 2001-2003 m. V.Pinkevičius studijavo Rytų Mičigano universitete (JAV), kur įgijo antrą magistro diplomą. Čia studijavo vargonus, improvizaciją bei klavesiną prof. P.Ruiter- Feenstra klasėje. Jis laimėjo prestižinę Barry Manilow stipendiją bei Geriausio atlikėjo konkursą Rytų Mičigano universitete. Dalyvavo improvizacijos simpoziumuose, profesorių B.Neswick, D.Hurd bei J.Kibbie meistriškumo klasėse, Amerikos vargonininkų gildijos Šiuolaikinės muzikos festivalyje Ann Arbore. 2006 m. V.Pinkevičius baigė Nebraskos-Linkolno universitetą (JAV), įgydamas Muzikos menų daktaro laipsnį ir apsigynęs disertaciją apie improvizaciją J.S.Bacho stiliuje (vadovai - prof. Q.Faulkner ir G.Ritchie). Šiame universitete jis dirbo muzikos teorijos profesorių asistentu bei dėstė vargonų fakultatyvą. 2005 m. grojo Amerikos F.Liszto bendrijos festivalyje Linkolne. V.Pinkevičius - vienas iš 2007 m. įkurtos Nacionalinės vargonininkų asociacijos iniciatorių, iki 2017-ųjų buvo Asociacijos prezidentu. Šiuo metu V.Pinkevičius yra Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios vargonininkas ir Universiteto vargonų studijos “Unda maris” vadovas, dėsto vargonus bei muzikos teorijos ir istorijos disciplinas Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje. Jis - aktyvus vargoninės improvizacijos tiek senaisiais, tiek ir moderniaisiais stiliais propaguotojas ir populiarina šią primirštą Lietuvoje vargonų meno kryptį per įvairias paskaitas, seminarus, demonstracijas ir koncertus, dalyvauja radijo laidose. 2013 m. Kultūrinės plėtros projekto “Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose” metu V.Pinkevičius vedė meistriškumo kursus Lietuvos bažnyčių vargonininkams. 2012 ir 2014 m. buvo J.Žuko vargonininkų konkurso žiuri narys. 2008 m. kartu su fleitinininku Giedriumi Gelgotu įrašė kompaktinę plokštelę “The Great Organ of St. John’s Church in Vilnius” (“Didieji Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios vargonai”).

Kontaktai:

El. paštas: vidpinkus@yahoo.com Asmeninis puslapis: organduo.lt
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Vidas Pinkevičius

Vidas Pinkevičius gimė 1976 m. gegužės mėn. 3 d. Klaipėdoje. 1994 metais baigė E.Balsio menų gimnaziją, kur mokėsi dėstytojos V.Simanavičienės chorinio dirigavimo klasėje. 2000 m.V.Pinkevičius baigė magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vargonų klasėje (pedagogai L.Digrys, G.Kviklys). Čia įgijo vargonininko, choro vadovo, bei pedagogo kvalifikacijas. Studijų metais jis kartu su Lietuvos kameriniu orkestru bei Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru grojo Jaunųjų atlikėjų festivalyje “Atžalynas”. 2000 m. V.Pinkevičius dalyvavo vargonų muzikos festivalyje Seinuose (Lenkija), ARD tarptautiniame muzikos konkurse Miunchene (Vokietija), tarptautinėje bažnytinės muzikos savaitėje Zalcburge (Austrija). Tobulinosi tarptautinėje vargonų akademijoje Geteborge (Švedija), kurioje dalyvavo profesorių K.Marshall, P.Dirksen, P.Ruiter-Feenstra, J.Speestra, H.Vogel, W.Porter, H.Davidsson ir E.Bellotti meistriškumo klasėse. Šalia gausių koncertų Lietuvoje, koncertavo Lenkijoje, Švedijoje, Olandijoje ir JAV. 2000-2001 m. V.Pinkevičius buvo A.G.Casparini vargonų dokumentacijos projekto Vilniaus Šv. Dvasios (Domininkonų) bažnyčioje bendradarbis. Šis projektas, organizuotas bendrų Geteborgo Vargonų meno centro (GOArt), LR Kultūros ministerijos ir Šv. Dvasios bažnyčios pastangų dėka, yra Europinės reikšmės istorinių Casparini vargonų restauracijos dalis. 2002 ir 2004 m. skaitė pranešimus apie Casparini ir jo vargonus Eastmano muzikos mokykloje (Eastman School of Music/University of Rochester, JAV). 2001-2003 m. V.Pinkevičius studijavo Rytų Mičigano universitete (JAV), kur įgijo antrą magistro diplomą. Čia studijavo vargonus, improvizaciją bei klavesiną prof. P.Ruiter-Feenstra klasėje. Jis laimėjo prestižinę Barry Manilow stipendiją bei Geriausio atlikėjo konkursą Rytų Mičigano universitete. Dalyvavo improvizacijos simpoziumuose, profesorių B.Neswick, D.Hurd bei J.Kibbie meistriškumo klasėse, Amerikos vargonininkų gildijos Šiuolaikinės muzikos festivalyje Ann Arbore. 2006 m. V.Pinkevičius baigė Nebraskos-Linkolno universitetą (JAV), įgydamas Muzikos menų daktaro laipsnį ir apsigynęs disertaciją apie improvizaciją J.S.Bacho stiliuje (vadovai - prof. Q.Faulkner ir G.Ritchie). Šiame universitete jis dirbo muzikos teorijos profesorių asistentu bei dėstė vargonų fakultatyvą. 2005 m. grojo Amerikos F.Liszto bendrijos festivalyje Linkolne. V.Pinkevičius - vienas iš 2007 m. įkurtos Nacionalinės vargonininkų asociacijos iniciatorių, iki 2017-ųjų buvo Asociacijos prezidentu. Šiuo metu V.Pinkevičius yra Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios vargonininkas ir Universiteto vargonų studijos “Unda maris” vadovas, dėsto vargonus bei muzikos teorijos ir istorijos disciplinas Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje. Jis - aktyvus vargoninės improvizacijos tiek senaisiais, tiek ir moderniaisiais stiliais propaguotojas ir populiarina šią primirštą Lietuvoje vargonų meno kryptį per įvairias paskaitas, seminarus, demonstracijas ir koncertus, dalyvauja radijo laidose. 2013 m. Kultūrinės plėtros projekto “Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose” metu V.Pinkevičius vedė meistriškumo kursus Lietuvos bažnyčių vargonininkams. 2012 ir 2014 m. buvo J.Žuko vargonininkų konkurso žiuri narys. 2008 m. kartu su fleitinininku Giedriumi Gelgotu įrašė kompaktinę plokštelę “The Great Organ of St. John’s Church in Vilnius” (“Didieji Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios vargonai”).

Kontaktai:

El. paštas: vidpinkus@yahoo.com Asmeninis puslapis: organduo.lt