Knygos, katalogai, natos

LEONIDAS ABARIS. GIESMYNAS Robertas Budrys, 2022 Puslapių skaičius: 150 ISMN: 9790599920025 Giesmyną sudaro trys dalys: 25 giesmės eiliniam liturginiam laikui, 20 giesmių advento, Kalėdų, gavėnios ir Velykų liturginiam laikui bei 10 mišių ciklų. Kūriniai parašyti vienam arba dviem vaikų, jaunimo balsams, bet visas giesmes, mišių ciklus gali atlikti ir vienas giesmininkas, taip pat ansamblis ar choras vienu balsu. Daugelis giesmių ir kai kurie mišių ciklai tinka bendruomeniniam giedojimui. Pritarimas skirtas klavišiniams instrumentams - vargonams, fortepijonui, sintezatoriui. Nemokamą elektroninį natų leidinį finansavo Lietuvos kultūros taryba. RIMANTAS GUČAS. Lietuvos paminkliniai vargonai: apsauga, priežiūra, restauravimas Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2019 Puslapių skaičius: 208 ISBN: 9785420018217 Ši knyga skirta gana konkrečiam tikslui - vargonų paminklosaugos klausimams aptarti. Be to, viena jos dalių - Lietuvos vargondirbių sąvadas. Knygos autorius jau yra parengęs enciklopedinio pobūdžio darbų apie vargonus. Prieš dešimtmetį buvo išleistas “Lietuvos vargonų katalogas” su gana plačia istorine apžvalga, o prieš kelerius metus - ir vargonų terminų žodynas, tiksliau, daugiakalbio Vargonų žodyno lietuviškoji dalis. Ši knyga bus naudinga knyga tiek visiems bažnyčių valdytojams, kunigams, tiek paveldosaugos darbuotojams, restauratoriams ir vargonininkams, tiek ir visai kultūrinei bendruomenei. JUOZAS NAUJALIS. KŪRINIAI VARGONAMS. Natų leidinys Nacionalinė vargonininkų asociacija, 2019 Puslapių skaičius: 92 ISMN: 9790902172004 Juozo Naujalio (1869-1934) muzikinį palikimą sudaro apie 200 kūrinių, iš kurių svarbią dalį užima kūryba vargonams. Kai kurie Naujalio kūriniai vargonams kompozitoriui dar esant gyvam buvo išleisti Lenkijos ir Prancūzijos vargonų muzikos rinkiniuose. Lietuvoje J.Naujalio kūriniai vargonams buvo išleisti tik vieną kartą (1993 m., leidykla “Muzika”). Šiame leidinyje publikuojami 29 išlikę J.Naujalio vargoniniai kūriniai. Du iš jų (Trio Nr. 5 ir Communio “Jėzau, prie manęs ateiki”) spausdinami pirmą kartą. Visi 29 Naujalio vargonų kūriniai buvo įrašyti ir į to paties pavadinimo kompaktinę plokštelę. GIRĖNAS POVILIONIS. Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Vargonų paveldo centras, 2013 Puslapių skaičius: 384 ISBN: 9786099548500 Monografijoje susisteminta archyvinė informacija apie XVI-XIX a. pirmoje pusėje Lietuvoje vargonus stačiusius meistrus. Nustačius Vilniaus vargondirbystės mokyklos formavimosi bei įsitvirtinimo aspektus, detaliai analizuojami šios mokyklos originalumo bruožai ir instrumento savitumo klausimai. Knygoje pateikiama tipinių Vilniaus mokyklos vargonų prospektų klasifikacija, analizuojami VDA bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyriuje saugomų autentiškų XVIII a. antros pusės vargonų projektai-eskizai. Pasitelkus hipotetinės prospektų ir instrumentų rekonstrukcijos argumentus, diskutuojama apie Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios ir Vilniaus arkikatedros vargonų autorystę. EGLĖ ŠEDUIKYTĖ-KORIENĖ. Lietuvos vargonų menas. XIX a. pabaiga - XX a. pirmoji pusė Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2012 Puslapių skaičius: 302 ISBN: 9786098071047 Monografijoje analizuojama Lietuvos vargonų meno raida labai svarbiu jo formavimosi laikotarpiu - XIX a. pabaigoje-XX a. pirmojoje pusėje. Visos vargonų meno sritys tiriamos glaudžioje sąveikoje, muzikinio, visuomeninio bei politinio gyvenimo kontekste, paliesti ir socialiniai kultūriniai aspektai. Autorė daugiausiai rėmėsi pirminiais šaltiniais, dažnai - unikalia archyvine medžiaga. Knygoje aptariama vargonų meno situacija ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse šalyse, siekiama atskleisti, kaip vargonų mene sąveikavo europinės ir vietinės muzikos tradicijos. Monografija aktuali vargonininkams ir visiems besidomintiems vargonų menu. MANTAS MASIOKAS. Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonai ir vargonininkai Arg ofsetas, 2010 Puslapių skaičius: 104 ISBN: 9789955741299 Knygelėje pasakojama apie Panevėžio vyskupijos Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonus ir jais grojusius asmenis. Remiantis surinkta faktine ir dokumentine medžiaga, čia istoriškai įamžinti visi nuo XX a. pradžios Ramygalos bažnyčioje dirbę vargonininkai. Leidinyje taip pat komentuojama dabartinė vargonų būklė. GIRĖNAS POVILIONIS. Vargondirbystės menas Lietuvoje: nuo baroko iki klasicizmo Savastis, 2009 Puslapių skaičius: 364 ISBN: 9789986420781 Kataloge “Vargondirbystės menas Lietuvoje: nuo baroko iki klasicizmo” pristatomi bažnyčiose išlikę baroko ir klasicizmo laikotarpio vargonai. Autorius pateikia duomenis apie vargonų meistrus, vargonų sukūrimo, perstatymo datas, jų struktūrą, dispoziciją. Katalogo vargonų geografija apima to laikmečio Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų bei joms administratoriaus teisėmis pavaldžias Kuršo ir Livonijos vyskupijų teritorijas. RIMANTAS GUČAS. Lietuvos vargonai Petro ofsetas, 2009 Puslapių skaičius: 560 ISBN: 9786094200007 Kataloge pateikiama informacija apie 425 Lietuvos vargonus. Apie kiekvieną instrumentą pateikiami šie duomenys: adresas ir buvimo vieta, pastatymo metai, meistras, dispozicija, traktūros ir oro skirstymo dėžių rūšis, dumplių vieta ir rūšis, prospekto stilius, istorinės žinios apie bažnyčią ir vargonus, šaltiniai, literatūra. Žinių apie vargonus autorius sėmėsi iš pirminių šaltinių, pirmiausia - iš bažnyčių inventorizacijos aktų ir kitų dokumentų, saugomų archyvuose ir bibliotekose. Dėl leidinio įsigijimo kreiptis į autorių R.Gučą: +370 686 50390 JŪRATĖ LANDSBERGYTĖ. Vargonų muzika Lietuvoje XX a. Kronta, 2008 Puslapių skaičius: 352 ISBN: 9789955734666 Šia knyga siekiama atskleisti vargonų muzikos kūrybiškumą kintančiomis istorinėmis sąlygomis, ypač susitelkiant į novatoriškumą skatinančius veiksnius, parodyti tradicijas ir bręstančius pokyčius, kuriuos lėmė ir Lietuvos valstybės kelias, ir didelis politinis lūžis XX a., padaręs daug nuostolių vargonų kultūrai, bet ir paskatinęs atsiverti jos dvasingumo ištekliams, nesustingti tradicijose, ieškoti alternatyvių atgimimo šaltinių. Dėl leidinio įsigijimo kreiptis į autorę J.Landsbergytę: +370 616 91995 JŪRATĖ LANDSBERGYTĖ. Bažnytinė muzika ir dvasingumas Lietuvoje Baltijos kopija, 2006 Puslapių skaičius: 144 ISBN: 9789955568399 Ši knyga yra skirta suprasti ir įvertinti neišmatuojamus nuostolius, kokius gali patirti kiekviena tauta dėl savo istorinio likimo, gebėjimo ar negebėjimo jį pakreipti. Leidinyje pristatoma Lietuvos bažnytinė muzika, aptariama Bažnyčios reikšmė Lietuvos kultūrai, jos poveikis formuojantis lietuviškajai dvasiai, mentalitetui bei žmonių dvasingumui. Dėl leidinio įsigijimo kreiptis į autorę J.Landsbergytę: +370 616 91995

Kompaktinės plokštelės

VARGONŲ LAIVĖ. DIDIEJI C.FRANCKO KŪRINIAI VARGONAMS Balys Vaitkus Nacionalinė vargonininkų asociacija, 2022 2022 m. lapkričio mėn. Nacionalinė vargonininkų asociacija pristatė savo ketvirtąjį leidybos projektą - kompaktinę plokštelę (dvigubą albumą) “Vargonų laivė. Didieji C.Francko kūriniai vargonams”, įrašytą Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčios “Rieger-Orgelbau” vargonais. Albume skamba vargonininko Balio Vaitkaus įgroti visi 12 didžiųjų Césaro Francko (1822-1890) vargoninių kūrinių. AUKŠTAITIJOS KATEDRŲ VARGONAI. A.ŠAUKLIO VARGONŲ DIRBTUVĖS 30-MEČIUI Tomas Bakučionis, Gražina Petrauskaitė, Mona Roždestvenskytė Nacionalinė vargonininkų asociacija, 2021 2021 m. lapkričio mėn. Nacionalinė vargonininkų asociacija išleido kompaktinę plokštelę “Aukštaitijos katedrų vargonai. A.Šauklio vargonų dirbtuvės 30-mečiui”. Joje įgroti visi išlikę Č.Sasnausko vargoniniai kūriniai. Plokštelėje įrašyti Kaišiadorių ir Panevėžio katedrų vargonai. JUOZAS NAUJALIS. KŪRINIAI VARGONAMS Indrė Gerikaitė, Vida Emilija Prekerytė, Audra Telksnytė Nacionalinė vargonininkų asociacija, 2019 2019 m. gruodžio mėn. Nacionalinė vargonininkų asociacija išleido kompaktinę plokštelę “Juozas Naujalis. Kūriniai vargonams”, joje įgroti 29 išlikę J.Naujalio vargoniniai kūriniai. Plokštelėje įrašyti Kauno arkikatedros bazilikos vargonai. SŪDUVOS VARGONŲ PORTRETAS Diana Encienė, Jurgita Kazakevičiūtė, Agnė Petruškevičiūtė, Dovilė Savickaitė, Balys Vaitkus Nacionalinė vargonininkų asociacija, 2018 2018 m. liepos mėn. Nacionalinė vargonininkų asociacija išleido kompaktinę plokštelę “Sūduvos vargonų portretas”. Plokštelėje įrašyti Vilkaviškio katedros ir Marijampolės bazilikos vargonai. LIETUVOS ISTORINIAI VARGONAI 3. BRUNO GOEBELIO PALIKIMAS Balys Vaitkus (vargonai) Vargonų paveldo centras, 2017 2017 m. lapkričio mėn. VšĮ “Vargonų paveldo centras” išleido kompaktinę plokštelę “Lietuvos istoriniai vargonai 3. Bruno Goebelio palikimas”. Plokštelėje skamba Salako, Alantos, Šilalės, Leliūnų bažnyčių ir Panevėžio katedros istoriniai vargonai. LIETUVOS ISTORINIAI VARGONAI. ŽEMAITIJA Balys Vaitkus (vargonai) Vargonų paveldo centras, 2015 2015 m. gruodžio mėn. VšĮ “Vargonų paveldo centras” išleido antrąją kompaktinę plokštelę “Lietuvos istoriniai vargonai. Žemaitija”, kurioje įamžintas Varnių, Kartenos, Mosėdžio ir Akmenės bažnyčių istorinių vargonų skambesys. CASPARINI-ORGEL IN ADAKAVAS Krzysztof Urbaniak, Martin Rost (vargonai) Baltisches Orgel Centrum, 2010 Įrašas darytas 2010 metų gegužės mėn. Adakavo bažnyčios vargonų (pozityvo) restauracijos pabaigos proga surengto koncerto metu. Dėl sumaniai parinktos dispozicijos ir menzūrų pozityvas (~1770-1780 m.) skamba tarsi dideli vargonai. Plokštelės leidybą inicijavo Baltijos vargonų centras (BOC), Vokietija. ORGELLANDSCHAFT LITAUEN Martin Rost (vargonai) Musikproduktion Dabringhaus und Grimm, 2009 Įraše pristatoma 10 Lietuvos vargonų - Vilniuje, Kretingoje, Dotnuvoje, Švėkšnoje, Pumpėnuose ir Vabalninke. CD repertuare - Lietuvos, Lenkijos ir Rytų Prūsijos XVII-XX a. meistrų kūriniai, tarp kurių yra ir iki šiol nepublikuotų. Plokštelėje pirmą kartą yra įamžinti originalūs žymių Casparini vargonų Vilniuje registrai. LIETUVOS ISTORINIAI VARGONAI Balys Vaitkus (vargonai) Vargonų paveldo centras, 2008 Įraše, darytame 2008 m. spalio mėn., įamžinti 9 Lietuvos bažnyčių - Dotnuvos, Griškabūdžio, Kretingos, Lazdijų, Pumpėnų, Švėkšnos, Tytuvėnų ir Vabalninko - istoriniai vargonai. Įraše itin plačiai pademonstruotos šių instrumentų balsinės ir techninės galimybės, o parinkti kūriniai dera prie vargonų stilistikos. Plokštelė išleista Kultūros paveldo departamento užsakymu. THE GREAT ORGAN OF ST.JOHN'S CHURCH IN VILNIUS: ORGAN AND FLUTE FAVORITES Vidas Pinkevičius (vargonai), Giedrius Gelgotas (fleita) Baltic Optical Disc, 2008 Įrašas darytas 2008 m. spalio mėn. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios didžiaisiais vargonais. Jame skamba populiarūs J.S.Bacho, T.Vitali, A.Guilmant, G.Fauré ir L.J.A.Lefébure-Wély kūriniai. Šis įrašas - pirmasis didžiausiais Lietuvos vargonais tituluojamo instrumento istorijoje. SENIEJI LIETUVOS VARGONAI Dokumentinis filmas (scenarijaus autorius G.Povilionis) TV Europa, 2008 Lietuvos vargonų paveldas lig šiol daugeliui nežinomas. Nors sovietmečiu buvo sunaikinti beveik visi istoriniai vargonai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, autentiškiausius nepakeistus vargonus dar galima aptikti mažų miestelių ir kaimelių bažnyčiose. Koks jų likimas šiandienėje Lietuvoje? Filme pasakojama apie istorinių vargonų raidą Lietuvoje, pristatomas Vilniaus mokyklos vargondirbių ir Karaliaučiaus krašto meistrų palikimas, XIX a. pabaigos romantinių vargonų paveldas. Filmas sukurtas Kultūros paveldo departamento užsakymu.

Vargonų studijos

Austrijoje Vienos muzikos universitetas Zalcburgo universitetas “Mozarteum” Čekijoje Prahos menų akademija Danijoje Danijos Karališkoji muzikos akademija D. Britanijoje Londono Karališkoji muzikos akademija Latvijoje Latvijos muzikos akademija Lenkijoje Krokuvos muzikos akademija Varšuvos muzikos universitetas Lietuvoje Lietuvos muzikos ir teatro akademija Olandijoje Amsterdamo konservatorija Groningeno (Šiaurės Nyderlandų) konservatorija Hagos Karališkoji konservatorija Prancūzijoje Liono konservatorija Paryžiaus konservatorija Suomijoje Helsinkio muzikos akademija Švedijoje Geteborgo muzikos akademija Malmės muzikos akademija Šveicarijoje Bazelio muzikos akademija Lozanos konservatorija Vengrijoje Budapešto muzikos akademija Vokietijoje Brėmeno aukštoji menų mokykla Detmoldo aukštoji muzikos mokykla Diuseldorfo aukštoji muzikos mokykla Drezdeno aukštoji bažnytinės muzikos mokykla Freiburgo aukštoji muzikos mokykla Hamburgo aukštoji muzikos mokykla Heidelbergo aukštoji bažnytinės muzikos mokykla Kelno aukštoji muzikos mokykla Leipcigo aukštoji muzikos ir teatro mokykla Liubeko aukštoji muzikos mokykla Miuncheno aukštoji muzikos mokykla Štutgarto aukštoji muzikos mokykla

Meistriškumo kursai

Italijoje Smarano vargonų akademija Olandijoje Alkmaaro vargonų akademija Haarlemo vargonų vasaros akademija Švedijoje Geteborgo vargonų akademija Šveicarijoje Romainmôtier vargonų akademija

Konkursai

Airijoje Dublino konkursas Šiaurės Airijos konkursas Austrijoje “P.Hofhaimer-Preis” konkursas Insbruke F.Schmidto konkursas Čekijoje P.Ebeno konkursas L.Janáčeko konkursas Konkursas “Prahos pavasaris” Danijoje Odensės C.Nielseno konkursas Wadden Sea konkursas D. Britanijoje Saint Albans konkursas Italijoje D.Herzo konkursas Japonijoje Musashino konkursas JAV Bostono konkursas Kanadoje Kanados konkursas Latvijoje Jūrmalos konkursas Lichtenšteine J.G.Rheinbergerio konkursas Lietuvoje M.K.Čiurlionio konkursas Liuksemburge Dudelange konkursas Olandijoje Bredos konkursas C.Francko konkursas Groningeno konkursas A.Schnitgerio konkursas J.P.Sweelincko konkursas Prancūzijoje Tulūzos konkursas “Grand Prix de Chartres” konkursas Liono konkursas O.Messiaeno konkursas “Pierre de Manchicourt” konkursas “Ville de Paris” konkursas Slovakijoje Orava Organ Prix Šveicarijoje Saint-Maurice konkursas Vokietijoje ARD konkursas Miunchene J.S.Bacho konkursas Leipcige J.S.Bacho konkursas Wiesbadene J.S.Bacho / F.Liszto konkursas D.Buxtehude’s konkursas Mainzo konkursas Niurnbergo konkursas A.G.Ritterio konkursas A.Schnitgerio konkursas H.Schroederio konkursas G.Silbermanno konkursas “E.F.Walcker-Preis” konkursas Schramberge

Vargonų meistrai ir firmos

Austrijoje Pirchner Rieger Danijoje Marcussen & Søn Ispanijoje Gerhard Grenzing Italijoje Giorgio Carli Zanin JAV C.B.Fisk Latvijoje Janis Kalninš Olandijoje Flentrop Klop Reil Prancūzijoje Bertrand Aubertin Bertrand Cattiaux Kern Slovėnijoje Škrabl Švedijoje Karl Nelson Šveicarijoje Kuhn Vengrijoje AerisOrgona Vági Vokietijoje Jürgen Ahrend Beckerath Hermann Eule Glatter - Götz Johannes Klais Johannes Rohlf Sauer Alexander Schuke Karl Schuke Romanus Seifert Vleugels Wegscheider Woehl

Įvairūs puslapiai

Organizacijos Vargonų paveldo centras Nacionalinė vargonininkų asociacija Lietuvos muzikos atlikėjų informacijos centras: Vargonininkai Amerikos vargonininkų gildija (en) Baltijos vargonų centras (de) Estijos vargonų draugija (en) Pasaulinė tarptautinių muzikos konkursų federacija (fr / en) Tarptautinė vargonų statytojų draugija (en) Vargonų bičiulių draugija (de) Vargonai Vamzdiniai vargonai Latvijos vargonų katalogas (lv) A.Schnitgerio kultūrinis paveldas (de) Suomijos vargonai (fi) Ukrainos vargonai (ua) Vargonų registrų enciklopedija (en) Virtualus Europos istorinių vargonų projektas (en) Virtualus Lenkijos vargonų centras (pl) Kompozitoriai J.Alainas: biografija, kūriniai, įrašai (en) J.S.Bacho kūrinių katalogas (en) D.Buxtehude’s kūrinių katalogas (en) O.Messiaenas (en)

Nuorodos

© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Knygos, katalogai, natos

LEONIDAS ABARIS. GIESMYNAS Robertas Budrys, 2022 Puslapių skaičius: 150 ISMN: 9790599920025 Giesmyną sudaro trys dalys: 25 giesmės eiliniam liturginiam laikui, 20 giesmių advento, Kalėdų, gavėnios ir Velykų liturginiam laikui bei 10 mišių ciklų. Kūriniai parašyti vienam arba dviem vaikų, jaunimo balsams, bet visas giesmes, mišių ciklus gali atlikti ir vienas giesmininkas, taip pat ansamblis ar choras vienu balsu. Daugelis giesmių ir kai kurie mišių ciklai tinka bendruomeniniam giedojimui. Pritarimas skirtas klavišiniams instrumentams - vargonams, fortepijonui, sintezatoriui. Nemokamq elektroninį natų leidinį finansavo Lietuvos kultūros taryba. RIMANTAS GUČAS Lietuvos paminkliniai vargonai: apsauga, priežiūra, restauravimas Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2019 Puslapių skaičius: 208 ISBN: 9785420018217 Ši knyga skirta gana konkrečiam tikslui - vargonų paminklosaugos klausimams aptarti. Be to, viena jos dalių - Lietuvos vargondirbių sąvadas. Knygos autorius jau yra parengęs enciklopedinio pobūdžio darbų apie vargonus. Prieš dešimtmetį buvo išleistas “Lietuvos vargonų katalogas” su gana plačia istorine apžvalga, o prieš kelerius metus - ir vargonų terminų žodynas, tiksliau, daugiakalbio Vargonų žodyno lietuviškoji dalis. Ši knyga bus naudinga knyga tiek visiems bažnyčių valdytojams, kunigams, tie paveldosaugos darbuotojams, restauratoriams ir vargonininkams, tiek ir visai kultūrinei bendruomenei. JUOZAS NAUJALIS. KŪRINIAI VARGONAMS Natų leidinys Nacionalinė vargonininkų asociacija, 2019 Puslapių skaičius: 92 ISMN: 9790902172004 Juozo Naujalio (1869-1934) muzikinį palikimą sudaro apie 200 kūrinių, iš kurių svarbią dalį užima kūryba vargonams. Kai kurie Naujalio kūriniai vargonams kompozitoriui dar esant gyvam buvo išleisti Lenkijos ir Prancūzijos vargonų muzikos rinkiniuose. Lietuvoje J.Naujalio kūriniai vargonams buvo išleisti tik vieną kartą (1993 m., leidykla “Muzika”). Šiame leidinyje publikuojami 29 išlikę J.Naujalio vargoniniai kūriniai. Du iš jų (Trio Nr. 5 ir Communio “Jėzau, prie manęs ateiki”) spausdinami pirmą kartą. Visi 29 Naujalio vargonų kūriniai buvo įrašyti ir į to paties pavadinimo kompaktinę plokštelę. GIRĖNAS POVILIONIS Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Vargonų paveldo centras, 2013 Puslapių skaičius: 384 ISBN: 9786099548500 Monografijoje susisteminta archyvinė informacija apie XVI-XIX a. pirmoje pusėje Lietuvoje vargonus stačiusius meistrus. Nustačius Vilniaus vargondirbystės mokyklos formavimosi bei įsitvirtinimo aspektus, detaliai analizuojami šios mokyklos originalumo bruožai ir instrumento savitumo klausimai. Knygoje pateikiama tipinių Vilniaus mokyklos vargonų prospektų klasifikacija, analizuojami VDA bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyriuje saugomų autentiškų XVIII a. antros pusės vargonų projektai-eskizai. Pasitelkus hipotetinės prospektų ir instrumentų rekonstrukcijos argumentus, diskutuojama apie Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios ir Vilniaus arkikatedros vargonų autorystę. EGLĖ ŠEDUIKYTĖ KORIENĖ Lietuvos vargonų menas. XIX a. pabaiga - XX a. pirmoji pusė LMTA, 2012 Puslapių skaičius: 302 ISBN: 9786098071047 Monografijoje analizuojama Lietuvos vargonų meno raida labai svarbiu jo formavimosi laikotarpiu - XIX a. pabaigoje-XX a. pirmojoje pusėje. Visos vargonų meno sritys tiriamos glaudžioje sąveikoje, muzikinio, visuomeninio bei politinio gyvenimo kontekste, paliesti ir socialiniai kultūriniai aspektai. Autorė daugiausiai rėmėsi pirminiais šaltiniais, dažnai - unikalia archyvine medžiaga. Knygoje aptariama vargonų meno situacija ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse šalyse, siekiama atskleisti, kaip vargonų mene sąveikavo europinės ir vietinės muzikos tradicijos. Monografija aktuali vargonininkams ir visiems besidomintiems vargonų menu. MANTAS MASIOKAS Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonai ir vargonininkai Arg ofsetas, 2010 Puslapių skaičius: 104 ISBN: 9789955741299 Knygelėje pasakojama apie Panevėžio vyskupijos Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonus ir jais grojusius asmenis. Remiantis surinkta faktine ir dokumentine medžiaga, čia istoriškai įamžinti visi nuo XX a. pradžios Ramygalos bažnyčioje dirbę vargonininkai. Leidinyje taip pat komentuojama dabartinė vargonų būklė. GIRĖNAS POVILIONIS Vargondirbystės menas Lietuvoje: nuo baroko iki klasicizmo Savastis, 2009 Puslapių skaičius: 364 ISBN: 9789986420781 Kataloge “Vargondirbystės menas Lietuvoje: nuo baroko iki klasicizmo” pristatomi bažnyčiose išlikę baroko ir klasicizmo laikotarpio vargonai. Autorius pateikia duomenis apie vargonų meistrus, vargonų sukūrimo, perstatymo datas, jų struktūrą, dispoziciją. Katalogo vargonų geografija apima to laikmečio Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų bei joms administratoriaus teisėmis pavaldžias Kuršo ir Livonijos vyskupijų teritorijas. RIMANTAS GUČAS Lietuvos vargonai Petro ofsetas, 2009 Puslapių skaičius: 560 ISBN: 9786094200007 Kataloge pateikiama informacija apie 425 Lietuvos vargonus. Apie kiekvieną instrumentą pateikiami šie duomenys: adresas ir buvimo vieta, pastatymo metai, meistras, dispozicija, traktūros ir oro skirstymo dėžių rūšis, dumplių vieta ir rūšis, prospekto stilius, istorinės žinios apie bažnyčią ir vargonus, šaltiniai, literatūra. Žinių apie vargonus autorius sėmėsi iš pirminių šaltinių, pirmiausia - iš bažnyčių inventorizacijos aktų ir kitų dokumentų, saugomų archyvuose ir bibliotekose. Dėl leidinio įsigijimo kreiptis į autorių R.Gučą: +370 686 50390 JŪRATĖ LANDSBERGYTĖ Vargonų muzika Lietuvoje XX a. Kronta, 2008 Puslapių skaičius: 352 ISBN: 9789955734666 Šia knyga siekiama atskleisti vargonų muzikos kūrybiškumą kintančiomis istorinėmis sąlygomis, ypač susitelkiant į novatoriškumą skatinančius veiksnius, parodyti tradicijas ir bręstančius pokyčius, kuriuos lėmė ir Lietuvos valstybės kelias, ir didelis politinis lūžis XX a., padaręs daug nuostolių vargonų kultūrai, bet ir paskatinęs atsiverti jos dvasingumo ištekliams, nesustingti tradicijose, ieškoti alternatyvių atgimimo šaltinių. Dėl leidinio įsigijimo kreiptis į autorę J.Landsbergytę: +370 616 91995 JŪRATĖ LANDSBERGYTĖ Bažnytinė muzika ir dvasingumas Lietuvoje Baltijos kopija, 2006 Puslapių skaičius: 144 ISBN: 9789955568399 Ši knyga yra skirta suprasti ir įvertinti neišmatuojamus nuostolius, kokius gali patirti kiekviena tauta dėl savo istorinio likimo, gebėjimo ar negebėjimo jį pakreipti. Leidinyje pristatoma Lietuvos bažnytinė muzika, aptariama Bažnyčios reikšmė Lietuvos kultūrai, jos poveikis formuojantis lietuviškajai dvasiai, mentalitetui bei žmonių dvasingumui. Dėl leidinio įsigijimo kreiptis į autorę J.Landsbergytę: +370 616 91995

Kompaktinės plokštelės

VARGONŲ LAIVĖ. DIDIEJI C.FRANCKO KŪRINIAI VARGONAMS Balys Vaitkus Nacionalinė vargonininkų asociacija, 2022 2022 m. lapkričio mėn. Nacionalinė vargonininkų asociacija pristatė savo ketvirtąjį leidybos projektą - kompaktinę plokštelę (dvigubą albumą) “Vargonų laivė. Didieji C.Francko kūriniai vargonams”, įrašytą Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčios “Rieger- Orgelbau” vargonais. Albume skamba vargonininko Balio Vaitkaus įgroti visi 12 didžiųjų Césaro Francko (1822-1890) vargoninių kūrinių. AUKŠTAITIJOS KATEDRŲ VARGONAI Tomas Bakučionis, Gražina Petrauskaitė, Mona Roždestvenskytė Nacionalinė vargonininkų asociacija, 2021 2021 m. lapkričio mėn. Nacionalinė vargonininkų asociacija išleido kompaktinę plokštelę “Aukštaitijos katedrų vargonai. A.Šauklio vargonų dirbtuvės 30- mečiui”. Joje įgroti visi išlikę Č.Sasnausko vargoniniai kūriniai. Plokštelėje įrašyti Kaišiadorių ir Panevėžio katedrų vargonai. JUOZAS NAUJALIS. KŪRINIAI VARGONAMS Indrė Gerikaitė, Vida Emilija Prekerytė, Audra Telksnytė Nacionalinė vargonininkų asociacija, 2019 2019 m. gruodžio mėn. Nacionalinė vargonininkų asociacija išleido kompaktinę plokštelę “Juozas Naujalis. Kūriniai vargonams”, joje įgroti 29 išlikę J.Naujalio vargoniniai kūriniai. Plokštelėje įrašyti Kauno arkikatedros bazilikos vargonai. SŪDUVOS VARGONŲ PORTRETAS Diana Encienė, Jurgita Kazakevičiūtė, Agnė Petruškevičiūtė, Dovilė Savickaitė, Balys Vaitkus Nacionalinė vargonininkų asociacija, 2018 2018 m. liepos mėn. Nacionalinė vargonininkų asociacija išleido kompaktinę plokštelę “Sūduvos vargonų portretas”. Plokštelėje įrašyti Vilkaviškio katedros ir Marijampolės bazilikos vargonai. LIETUVOS ISTORINIAI VARGONAI 3. BRUNO GOEBELIO PALIKIMAS Balys Vaitkus (vargonai) Vargonų paveldo centras, 2017 2017 m. lapkričio mėn. VšĮ “Vargonų paveldo centras” išleido kompaktinę plokštelę “Lietuvos istoriniai vargonai 3. Bruno Goebelio palikimas”. Plokštelėje skamba Salako, Alantos, Šilalės, Leliūnų bažnyčių ir Panevėžio katedros istoriniai vargonai. LIETUVOS ISTORINIAI VARGONAI. ŽEMAITIJA Balys Vaitkus (vargonai) Vargonų paveldo centras, 2015 2015 m. gruodžio mėn. VšĮ “Vargonų paveldo centras” išleido antrąją kompaktinę plokštelę “Lietuvos istoriniai vargonai. Žemaitija”, kurioje įamžintas Varnių, Kartenos, Mosėdžio ir Akmenės bažnyčių istorinių vargonų skambesys. CASPARINI-ORGEL IN ADAKAVAS Krzysztof Urbaniak, Martin Rost (vargonai) Baltisches Orgel Centrum, 2010 Įrašas darytas 2010 metų gegužės mėn. Adakavo bažnyčios vargonų (pozityvo) restauracijos pabaigos proga surengto koncerto metu. Dėl sumaniai parinktos dispozicijos ir menzūrų pozityvas (~1770-1780 m.) skamba tarsi dideli vargonai. Plokštelės leidybą inicijavo Baltijos vargonų centras (BOC), Vokietija. ORGELLANDSCHAFT LITAUEN Martin Rost (vargonai) Musikproduktion Dabringhaus und Grimm, 2009 Įraše pristatoma 10 Lietuvos vargonų - Vilniuje, Kretingoje, Dotnuvoje, Švėkšnoje, Pumpėnuose ir Vabalninke. CD repertuare - Lietuvos, Lenkijos ir Rytų Prūsijos XVII-XX a. meistrų kūriniai, tarp kurių yra ir iki šiol nepublikuotų. Plokštelėje pirmą kartą yra įamžinti originalūs žymių Casparini vargonų Vilniuje registrai. LIETUVOS ISTORINIAI VARGONAI Balys Vaitkus (vargonai) Vargonų paveldo centras, 2008 Įraše, darytame 2008 m. spalio mėn., įamžinti 9 Lietuvos bažnyčių - Dotnuvos, Griškabūdžio, Kretingos, Lazdijų, Pumpėnų, Švėkšnos, Tytuvėnų ir Vabalninko - istoriniai vargonai. Įraše itin plačiai pademonstruotos šių instrumentų balsinės ir techninės galimybės, o parinkti kūriniai dera prie vargonų stilistikos. Plokštelė išleista Kultūros paveldo departamento užsakymu. THE GREAT ORGAN OF ST.JOHN'S CHURCH IN VILNIUS: ORGAN AND FLUTE FAVORITES Vidas Pinkevičius (vargonai), Giedrius Gelgotas (fleita) Baltic Optical Disc, 2008 Įrašas darytas 2008 m. spalio mėn. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios didžiaisiais vargonais. Jame skamba populiarūs J.S.Bacho, T.Vitali, A.Guilmant, G.Fauré ir L.J.A.Lefébure-Wély kūriniai. Šis įrašas - pirmasis didžiausiais Lietuvos vargonais tituluojamo instrumento istorijoje. SENIEJI LIETUVOS VARGONAI Dokumentinis filmas (scenarijaus autorius G.Povilionis) TV Europa, 2008 Lietuvos vargonų paveldas lig šiol daugeliui nežinomas. Nors sovietmečiu buvo sunaikinti beveik visi istoriniai vargonai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, autentiškiausius nepakeistus vargonus dar galima aptikti mažų miestelių ir kaimelių bažnyčiose. Koks jų likimas šiandienėje Lietuvoje? Filme pasakojama apie istorinių vargonų raidą Lietuvoje, pristatomas Vilniaus mokyklos vargondirbių ir Karaliaučiaus krašto meistrų palikimas, XIX a. pabaigos romantinių vargonų paveldas. Filmas sukurtas Kultūros paveldo departamento užsakymu.

Vargonų studijos

Austrijoje Vienos muzikos universitetas Zalcburgo universitetas “Mozarteum” Čekijoje Prahos menų akademija Danijoje Danijos Karališkoji muzikos akademija D. Britanijoje Londono Karališkoji muzikos akademija Latvijoje Latvijos muzikos akademija Lenkijoje Krokuvos muzikos akademija Varšuvos muzikos universitetas Lietuvoje Lietuvos muzikos ir teatro akademija Olandijoje Amsterdamo konservatorija Groningeno (Šiaurės Nyderlandų) konservatorija Hagos Karališkoji konservatorija Prancūzijoje Liono konservatorija Paryžiaus konservatorija Suomijoje Helsinkio muzikos akademija Švedijoje Geteborgo muzikos akademija Malmės muzikos akademija Šveicarijoje Bazelio muzikos akademija Lozanos konservatorija Vengrijoje Budapešto muzikos akademija Vokietijoje Brėmeno aukštoji menų mokykla Detmoldo aukštoji muzikos mokykla Diuseldorfo aukštoji muzikos mokykla Drezdeno aukštoji bažnytinės muzikos mokykla Freiburgo aukštoji muzikos mokykla Hamburgo aukštoji muzikos mokykla Heidelbergo aukštoji bažnytinės muzikos mokykla Kelno aukštoji muzikos mokykla Leipcigo aukštoji muzikos ir teatro mokykla Liubeko aukštoji muzikos mokykla Miuncheno aukštoji muzikos mokykla Štutgarto aukštoji muzikos mokykla

Meistriškumo kursai

Italijoje Smarano vargonų akademija Olandijoje Alkmaaro vargonų akademija Haarlemo vargonų vasaros akademija Švedijoje Geteborgo vargonų akademija Šveicarijoje Romainmôtier vargonų akademija

Konkursai

Airijoje Dublino konkursas Šiaurės Airijos konkursas Austrijoje “P.Hofhaimer-Preis” konkursas Insbruke F.Schmidto konkursas Čekijoje P.Ebeno konkursas L.Janáčeko konkursas Konkursas “Prahos pavasaris” Danijoje Odensės C.Nielseno konkursas Wadden Sea konkursas D. Britanijoje Saint Albans konkursas Italijoje D.Herzo konkursas Japonijoje Musashino konkursas JAV Bostono konkursas Kanadoje Kanados konkursas Latvijoje Jūrmalos konkursas Lichtenšteine J.G.Rheinbergerio konkursas Lietuvoje M.K.Čiurlionio konkursas Liuksemburge Dudelange konkursas Olandijoje Bredos konkursas C.Francko konkursas Groningeno konkursas A.Schnitgerio konkursas J.P.Sweelincko konkursas Prancūzijoje Tulūzos konkursas “Grand Prix de Chartres” konkursas Liono konkursas O.Messiaeno konkursas “Pierre de Manchicourt” konkursas “Ville de Paris” konkursas Slovakijoje Orava Organ Prix Šveicarijoje Saint-Maurice konkursas Vokietijoje ARD konkursas Miunchene J.S.Bacho konkursas Leipcige J.S.Bacho konkursas Wiesbadene J.S.Bacho / F.Liszto konkursas D.Buxtehude’s konkursas Mainzo konkursas Niurnbergo konkursas A.G.Ritterio konkursas A.Schnitgerio konkursas H.Schroederio konkursas G.Silbermanno konkursas “E.F.Walcker-Preis” konkursas Schramberge

Vargonų meistrai ir firmos

Austrijoje Pirchner Rieger Danijoje Marcussen & Søn Ispanijoje Gerhard Grenzing Italijoje Giorgio Carli Zanin JAV C.B.Fisk Latvijoje Janis Kalninš Olandijoje Flentrop Klop Reil Prancūzijoje Bertrand Aubertin Bertrand Cattiaux Kern Slovėnijoje Škrabl Švedijoje Karl Nelson Šveicarijoje Kuhn Vengrijoje AerisOrgona Vági Vokietijoje Jürgen Ahrend Beckerath Hermann Eule Glatter - Götz Johannes Klais Johannes Rohlf Sauer Alexander Schuke Karl Schuke Romanus Seifert Vleugels Wegscheider Woehl

Įvairūs puslapiai

Organizacijos Vargonų paveldo centras Nacionalinė vargonininkų asociacija LMAIC: Vargonininkai Amerikos vargonininkų gildija (en) Baltijos vargonų centras (de) Estijos vargonų draugija (en) Pasaulinė tarptautinių muzikos konkursų federacija (fr / en) Tarptautinė vargonų statytojų draugija (en) Vargonų bičiulių draugija (de) Vargonai Vamzdiniai vargonai Latvijos vargonų katalogas (lv) A.Schnitgerio kultūrinis paveldas (de) Suomijos vargonai (fi) Ukrainos vargonai (ua) Vargonų registrų enciklopedija (en) Virtualus Europos istorinių vargonų projektas (en) Virtualus Lenkijos vargonų centras (pl) Kompozitoriai J.Alainas: biografija, kūriniai, įrašai (en) J.S.Bacho kūrinių katalogas (en) D.Buxtehude’s kūrinių katalogas (en) O.Messiaenas (en)
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

Nuorodos