Vargonininkai

LMTA vargonų

specialybės absolventai

1962 m. vasario 11 d. Leopoldo Digrio iniciatyva Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje buvo atkurta vargonų klasė. Nuo to laiko vargonų specialybės studijas čia baigė virš šimto vargonininkų.

Bažnyčios vargonininkas

Lietuvoje - profesija ar misija?

Vargonų menas turi senas tradicijas Europoje, taip pat krikščioniškoje Lietuvoje (nuo 1387 m.). Bažnyčios vargonininko profesija Lietuvoje įsitvirtino XIX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais, tuo pačiu metu, kai Lietuvos bažnytinį meną pasiekė cecilietiškoji reforma. Daugiaplanė vargonininko profesija aprėpia ypač platų veiklos spektrą. Vargonininkas - tai atlikėjas solistas, choro vadovas, dirigentas, vokalo specialistas, improvizuotojas, liturgikos žinovas, dažnai, trūkstant bažnytinio repertuaro - ir kompozitorius.

Tautinės vargonų mokyklos

beieškant

2008 m. gruodžio mėn. 18 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Eglė Šeduikytė-Korienė apsigynė daktaro disertaciją, kurios tema - “Vargonų menas Lietuvoje XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje: tautinės vargonų mokyklos susiformavimas”. Šia proga dr. E.Šeduikytę-Korienę kalbino Paulius Grigonis.

Arkikatedros vargonininkas

Vasario mėnesį Lietuvos žmonės iškilmingai paminėjo Vilniaus arkikatedros bazilikos sugrąžinimo tikintiesiems 20- tąsias metines. Ilgiau nei tris dešimtmečius tarnavusi kaip Paveikslų galerija ir vargonų muzikos koncertų salė, šventovė tuomet atgavo savo prigimtinę - sielovados - funkciją. Dauguma mūsų šį 1988-ųjų pabaigos - 1989-ųjų pradžios įvykį gerai prisimename, tad šiemet tarsi iš naujo patyrėme šio visai tautai svarbaus akto jaudulį, pakilią nuotaiką. Nuo pirmų sugrąžintos Arkikatedros dienų jos tolimesnio gyvavimo liudininku tapo vargonininkas, ilgametis Arkikatedros bendruomenės narys Bernardas Vasiliauskas. Jo akivaizdoje vyko interjero pertvarkymo darbai, personalo kaita - per 20-tį metų čia pasikeitė nemažai žmonių. Kai kuriuos jų vargonininkas pamena visai dar berniukais, dabar štai - jau regi dirbančius pastoracinį darbą. Bernardo Vasiliausko akyse Arkikatedroje išaugo ištisa karta.
Skaityti Skaityti Skaityti Skaityti Skaityti Skaityti www.vargonai.lt
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama
© NVF | Naudoti ir platinti tekstinę ar grafinę informaciją be autorių leidimo ir nuorodos į www.vargonai.lt griežtai draudžiama

LMTA vargonų specialybės absolventai

1962 m. vasario 11 d. Leopoldo Digrio iniciatyva Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje buvo atkurta vargonų klasė. Nuo to laiko vargonų specialybės studijas čia baigė virš šimto vargonininkų.
www.vargonai.lt